สัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพันธุ์ GT709 ได้ผลผลิต 2800 กก

สัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดพันธุ์ GT709 ได้ผลผลิต 2800 กก.ต่อไร่

ข่าวสารและอีเว้นท์อื่นๆ

@golconda