พาร์ทเนอร์ระดับโลกของคุณสำหรับเมล็ดข้าวโพดคุณภาพ

ส่งเสริมเกษตรกรรมทั่วโลกด้วยเมล็ดข้าวโพดไฮบริดพรีเมียม

วิสัยทัศน์ของเรา

เกี่ยวกับ Golconda

เรารู้จักเกษตรกรอย่างแท้จริง!

Non GMO

ที่ Golconda เราให้ความสำคัญกับเกษตรกรของเรา โดยเสนอเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้พันธุ์ทางพันธุกรรม (non-GMO) และเมล็ดข้าวโพดไฮบริดพรีเมียมทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนและความบริสุทธิ์ และส่งเสริมการเกษตรทั่วโลก

งานวิจัยของเรา

เมล็ดข้าวโพดที่มีคุณภาพสูงสุด

โครงการวิจัยของเราเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดไฮบริดเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพเปลือกและคุณภาพของเมล็ด และรวมเอาลักษณะที่เกษตรกรต้องการเข้าไป โดยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างสุดขีด

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

Phone : +66(0)53598118

Official Line : @golconda

Email : admin@golcondaasia.com

More about us

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราผ่านบล็อกของเรา

รางวัลของเรา

สำรวจ Golconda

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่ออนาคตของการเกษตร

การผลิต

กระบวนการการสร้างที่มีคุณภาพตั้งแต่เมล็ดถึงการเก็บเกี่ยว

เมล็ดข้าวโพดคุณภาพ

เพิ่มคุณค่าให้กับการเกษตรด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยเมล็ดพันธุ์ระดับพรีเมียม

เรารู้จักเกษตรกรอย่างแท้จริง!

เราเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของเหล่าเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

สำรวจ Golconda

การผลิต

กระบวนการการสร้างที่มีคุณภาพตั้งแต่เมล็ดถึงการเก็บเกี่ยว

เรารู้จักเกษตรกรอย่างแท้จริง!

เราเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของเหล่าเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

เมล็ดข้าวโพดคุณภาพ

เพิ่มคุณค่าให้กับการเกษตรด้วยการแก้ไขปัญหาด้วยเมล็ดพันธุ์ระดับพรีเมียม

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่ออนาคตของการเกษตร

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่ดี ช่องทางกระจายสินค้าที่ดี และมีราคาที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมและให้ความรู้

ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์

พัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ ให้มีศักยภาพในการให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ ที่เหนือกว่ามาตรฐานของประเทศ

พัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนาระบบจัดการที่ดีและทันสมัย

พัฒนาให้มีระบบการจัดการที่ดีและมีความทันสมัย โดยต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

GT-829

เก็บง่าย ยืนต้นดี สีส้มสวย

GT-809

ฝักใหญ่ดี เก็บสดดี รถเกี่ยวดี

GT-800

ฝักใหญ่ดี ผลผลิตดี น้ำหนักดี

GT-509

ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ได้เนื้อดี

GT-600

ฝักใหญ่ ผลผลิตสูง

ติดต่อเรา

ที่อยู่
154 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์
+66(0)53598118
Line
@golconda
อีเมล์
admin@golcondaasia.com