งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างลูกผสมพันธ์ข้าวโพด

งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดของบริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพันธุ์ขาวโพดลูกผสมที่ดี สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานวิจัยของเราได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีแหล่งพันธุกรรมที่ดีจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา, บราซิล, จีน, แม็กซิโก) มาผสมกับสายพันธุ์ที่ดีในประเทศไทย เพื่อทําการพัฒนาและและปรับปรุงสายพันธุ์แท้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สายพันธุ์แท้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วได้ผสมกับสายพันธุ์แท้อื่นๆ เพื่อสร้างลูกผสมใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาทำการวิจัยเพื่อให้ประสบผลสำร็จเราได้ใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ (Traditional and newtechnolo-gies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ได้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะที่ดีกว่าเดิม เป็นที่ต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ นอกจากนี้เรายังใช้ทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ ดับเบิ้ล แฮพพลอยด์ (Double haploid) มาเร่งเวลาในการพัฒนาสายพันธุ์แท้เร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม ประมาณ 1.5 – 2 ปี มีผลทำให้บริษัทสามารถพัฒนาและมีพันธุ์ ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านงานวิจัย และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม โดยได้จัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกทดสอบพันธุ์ลูกผสมใหม่ทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ที่เป็นตัวแทนของการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย เช่น เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี พิษณุโลก เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง และพะเยาโดยได้ทำการทดลองทดสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3ปี จนเป็นที่แน่ใจว่ามีพันธุ์ที่ดีกว่าเดิมคือ มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตสูงในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ทั้งพื้นที่ราบสูง ภูเขา ในดินนา ดินไร่ ในฤดูต้นฝน กลางฝน และฤดูแล้ง

พันธุ์ที่ออกจำหน่ายทางการค้าต้องเป็นพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบมาอย่างพอเพียงเพื่อที่เกษตรกรนำไปปลูกแล้ว มีความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อเป้าหมายสูงสุดของเราคือการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ และการช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม GT ทุกๆ เมล็ด

เราจึงเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดรายแรกในประเทศไทย ที่นำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจาก PETKUS ประเทศยอรมนีเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทุกเมล็ดมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยกำลังผลิต 13,200 ตันต่อปิ้ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังได้ใช้เทคโนโลยีระบบการบรรจุ อัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่แม่นยำและรวดเร็วจาก NEWLONG ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ ทำให้เรามั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ทุกๆ เมล็ดในบรรจุภัณฑ์ตรา GT ทุกถุง เป็นเมล็ด พันธุ์ที่สดใหม่และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของ GT ทุกเมล็ด เราจึงเลือกและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรทุกท่าน

การวิจัยอื่นๆ

@golconda