เมล็ดพันธุ์

GT-829

เก็บง่าย ยืนต้นดี สีส้มสวย

GT-809

ฝักใหญ่ดี เก็บสดดี รถเกี่ยวดี

GT-800

ฝักใหญ่ดี ผลผลิตดี น้ำหนักดี

GT-509

ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ได้เนื้อดี

GT-600

ฝักใหญ่ ผลผลิตสูง

GT-200

ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว

GT-722

สีส้มสวย ทนโรค ทนแล้ง

GT-709

ฝักใหญ่ เก็บสด รถเกี่ยว

GT-822

ฝักใหญ่ น้ำหนักดี สีสวยมาก
@golconda