เครื่องหยอดเมล็ด

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รุ่น 2 แถว

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รุ่น 3 แถว

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รุ่น 4 แถว

@golconda