นวัตกรรมและการผลิต

กระบวนการผลิต

เมื่อเป้าหมายสูงสุดของเราคือการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ และการช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม GT ทุกๆ เมล็ด
เราจึงเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดรายแรกในประเทศไทย ที่นำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจาก PETKUS ประเทศเยอรมนี เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทุกเมล็ดมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยกำลังผลิต 13,200 ตันต่อปี ซึ่งสามารถรองรับความต้องการการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังได้ใช้เทคโนโลยีระบบการบรรจุอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่แม่นยำและรวดเร็วจาก NEWLONG ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ ทำให้เรามั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ทุกๆ เมล็ดในบรรจุภัณฑ์ตรา GT ทุกถุง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สดใหม่และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของ GT ทุกเมล็ด เราจึงเลือกและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรทุกท่าน
@golconda