ทีมของเรา

สมาชิกผู้บริหาร

เหล่าสมาชิกผู้บริหารที่เป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรของเรา

Mr. Apichet Thung-uan

President

Position : President

Miss Pimpun Punthong

Vice president

Position : Vice president

Miss Sineekan Chanthaphun

Chief Financial Officer

Position : Chief Financial Officer
Section : Finance & Account
Department : Finance & Account

Mr. Sahasawat Phithaksacha

Sale & Oversea Manager

Position : Manager
Section : Sales
Department : Marketing & Sales

Mr. Pipat Moonla

assistent supply chain manager

Position : Asst. Mgr.
Section : Production
Department : Supply Chain

Mrs. Kullayasiri Wattanaphan

Human Resource Manager

Position : Manager
Section : HR & Admin
Department : HR & Admin

Miss Parnthip Korluang

Supply Chain Manager

Position : Manager
Section : Supply Chain
Department : Supply Chain

Mr. Tanya Kunta

Director and Executive Business Consultant

Position : Consultant

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเหล่าผู้บริหาร

การใช้ประสบการณ์ที่มีมาใช้เพื่อช่วยเหลือเหล่าเกษตรกร ให้สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดให้สูงที่สุดไม่ว่าจะปลูกในสภาพพื้นที่แบบไหน และมุ่งมั่นทำงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ตอบสนองกับพื้นที่ของเกษตรกรให้กว้างขวางมากที่สุด
@golconda