งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

Research and Development

Research and development

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลุกผสม และเมล็ดพันธุ์ชั้นดีสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในแปลงเกษตรกรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด เราทำการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากแหล่งพื้นบ้านและจากต่างประเทศทั่วโลก มาทำการปลูกทดสอบคัดเลือกพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่สุด เข้าสู่กระบวนการผสมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหาสายพันธุ์แท้ที่ดีเยี่ยม เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีศักยภาพสูงต่อไป เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ของคนไทยแห่งแรกที่ได้นำเอาเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดชั้นสูง Double Haploid (DH) มาใช้ในงานวิจัยของเรา จากเทคนิค DH นี้สามารถลดเวลาในการพัฒนาให้ได้สายพันธุ์แท้ของข้าวโพดในสองฤดู จากปกติต้องใช้เวลา 6 ถึง 7 ฤดู ซึ่งจะทำให้เราสร้างพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีศักยภาพสูงใหม่ๆ จำนวนมากมาทดสอบได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น จึงส่งผลให้เราสามารถผลิตพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ดีออกจำหน่ายให้เกษตรกรในเมืองไทยและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้เร็วขึ้น

ดังเช่นพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในตระกูล GT เช่น GT 029, GT 709, GT 722 และ GT 822 ซึ่งเพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อไม่นานมานี้