จีที แอสคีลอน

คุณสมบัติสารเคมี

จีที แอสคีลอน (ชุด 2.5 ไร่) ประกอบด้วย
1. แอสคีลอน 100 ซีซี
2. ฮาสเทน 200 ซีซี

จีที แอสคีลอน (ชุด 6 ไร่) ประกอบด้วย
1. แอสคีลอน 250 ซีซี
2. ฮาสเทน 500 ซีซี

ฉีดลุย พ่นทับ ครั้งเดียวจบ หญ้าน็อคในหมัดเดียว
ตายเรียบทั้งหญ้าใบแคบ ใบกว้าง ข้าวฟ่างผี (ไม่เกิน 2 ใบ)
สามารถพ่นทับข้าวโพดได้

คำแนะนำและอัตราการใช้

ฉีดพ่นหลังปลูกข้าวโพดอายุ 7 – 15 วัน
ฉีดพ่นในร่องข้าวโพดอายุ 24-45 วัน
ขนาดวัชพืชที่แนะนำในการฉีดพ่น : วัชพืชใบกว้างไม่เกิน 4 ใบ , วัชพืชใบแคบระยะก่อนแตกกอ

พ่นขณะที่ดินมีความชื้น

อัตราแนะนำ
แอสคีลอน 10 ซีซี + ฮาสเทน 20 ซีซี + อาทราซีน 0.5 ขีด ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นได้ 1 งาน

แอสคีลอน 40 ซีซี + ฮาสเทน 80 ซีซี + อาทราซีน 2 ขีด ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นได้ 1 ไร่

แอสคีลอน 100 ซีซี + ฮาสเทน 200 ซีซี + อาทราซีน ครึ่งกิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 2.5 ไร่

แอสคีลอน 250 ซีซี + ฮาสเทน 500 ซีซี + อาทราซีน 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 400 ลิตร พ่นได้ 6 ไร่

สั่งสินค้า