159155661_257481589298642_6714968889016000932_n

GT 600

gt600-01

คุณสมบัติเมล็ดพันธุ์

ลักษณะประจำพันธ์ุ

อายุวันออกไหม ประมาณ 54 วัน

วันเก็บเกี่ยว ระหว่าง 110 – 120 วัน

ผลผลิตเฉลี่ย 1,517-2,300 กก./ไร่

พื้นที่การปลูกที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นที่ ที่ราบ ที่นา ที่เชิงเขาและบนเขาที่อากาศเย็นชื้น
(เก็บสดได้, ปล่อยแห้งคาต้นได้)

อัตราใช้เมล็ดพันธุ์

จำนวนการใช้เมล็ด 3.5-4 กก.ต่อไร่

(ระยะปลูก 70 x 20 ซม.)

“ปลูกห่างไม่ดี ปลูกถี่ไม่ได้ประโยชน์”

วิธีการปลูก

– ระยะปลูก 70×20 ซม. หยอด 1 เมล็ด/หลุม

กรณีที่ใช้เครื่องหยอด ควรปรับเปลี่ยนจานหยอดให้เหมาะสม

สั่งสินค้า

พันธุ์ดี เลือกจีที