บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

ตลอดมากกว่าทศวรรตของการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัทได้มุ่งมั่นทุมเทเน้นทำสิ่งเดียวเท่านั้นคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือ ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลสำเร็จสูงสุดจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม GT ทุกถุง และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่เราผลิตทุกๆเมล็ด

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างดีในวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับอย่างรวดเร็วของการขยายธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคนี้ ภายใต้ปรัชญา “ เพราะเราเข้าใจเกษตรกร” รวมถึงได้เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุผล ผ่านช่องทางกระจายสินค้าที่เหมาะสม

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ โดยทางบริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม พร้อมทั้งโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล มีกำลังผลิต 13,200 ตันต่อปี โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

เราตระหนักว่าประสิทธิภาพอันเหนือชั้นในการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรนั้นต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยบริษัทมีพันธมิตรและนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่เชี่ยวชาญทำการค้นคว้าพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ได้สายพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมที่ยอดเยี่ยม เพื่อผลิตลูกผสมข้าวโพดที่มีศักยภาพสูงออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์ชั้นดีจะให้ผลดียิ่งขึ้นหากได้รับการจัดการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม

จากประสบการณ์และพันธมิตรที่เรามี เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นบริษัทที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมให้ดียิ่งๆขึ้นไป

จากเป้าหมายของเราคือการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรให้สูงที่สุดไม่ว่าจะปลูกในสภาพพื้นที่แบบไหน เรามุ่งมั่นทำงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ตอบสนองกับพื้นที่ของเกษตรกรให้กว้างขวางมากที่สุด ท้ายที่สุดแล้วบทพิสูจน์ความสำเร็จของเรา ก็คือผลผลิตข้าวโพดที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นในไร่ของเกษตรกร ในแต่ละปีเราจะพบเกษตรกรที่พึงพอใจในผลลัพธ์นี้หลายพันรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“ คุณพร้อมที่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมชั้นดีของ GT แล้วหรือยัง “

      “ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธุ์ชั้นดี “